ارز دیجیتال و رمز ارز

ارز دیجیتال چیست؟

ارز دیجیتال چیست و چگونه ساخته می‌شود؟ نحوه نگهداری و معاملات آن چگونه است؟ رمز ارز چیست؟ آیا ارز دیجیتال با رمز ارز متفاوت است؟ ...

آشنایی با اوراق سلف موازی استاندارد

شرکت‌ها به‌منظور تامین‌مالی خود از ابزارهای متفاوتی استفاده می‌کنند. یکی از این ابزارها قرارداد سلف است که دو نوع قرارداد سلف عادی و سلف موازی ...