پیش زمینه‌ای درباره سهام شرکت‌ها

پیش زمینه ای درباره سهام شرکت ها

سهام یا سهم (Share) قطعه‌ای از سرمایه یک شرکت است. هر سهم، نشان‌دهنده یا نماینده کوچک‌ترین واحد مالکیتی، در یک شرکت یا کارخانه است. دارنده هر ...