روند بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ و افق ۱۴۰۲

در این برنامه به بررسی روند بازار سرمایه در سالی که گذشت (۱۴۰۱) و سال پیش‌رو (۱۴۰۲) می‌پردازیم. همچنین «نگاه آماری به وضعیت شاخص و ...

چشم‌انداز بورس در سال ۱۴۰۲

در این برنامه درخصوص «چشم‌انداز بورس در سال ۱۴۰۲» صحبت خواهیم کرد. این برنامه در سه بخش «نگاه آماری به وضعیت شاخص و بازار سرمایه»، ...

تاثیر افزایش تورم بر قیمت سهام

در این برنامه درخصوص «تاثیر افزایش تورم بر قیمت سهام» صحبت خواهیم کرد. این برنامه در سه بخش «نگاه آماری به وضعیت شاخص و بازار ...

راهكارهای شناسايی سهام ارزنده در بورس

در این برنامه درخصوص «راهکارهای شناسایی سهام ارزنده در بورس» صحبت خواهیم کرد. این برنامه در سه بخش «نگاه آماری به وضعیت شاخص و بازار ...

بازگشت خودرو به بورس کالا

در این برنامه درخصوص «بازگشت خودرو به بورس کالا» صحبت خواهیم کرد. این برنامه در سه بخش «نگاه آماری به وضعیت شاخص و بازار سرمایه»، ...

خرید خودرو در بورس کالا

در این برنامه در خصوص خرید خودرو از بورس کالا صحبت خواهیم کرد. این برنامه در سه بخش «عرضه خودرو در بورس از نگاه آمار»، ...