اوراق قرضه چیست؟

اوراق قرضه چیست؟ 

اوراق بدهی یکی از انواع اوراق بهادار است که به منظور تامین مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی منتشر می‌شود. به عبارت دیگر، این اوراق یک ...

تفاوت اوراق مشارکت و سهام چیست؟

تفاوت اوراق مشارکت و سهام چیست؟

تفاوت اصلی اوراق مشارکت و سهام در این است که سهام نشان‌دهنده مالکیت دارنده آن در واحد تجاری است. درحالی‌که اوراق مشارکت نوعی بدهی است ...