مسیرهای پیشِ روی شاخص بورس

در این برنامه پیرامون سناریوهای احتمالیِ پیشِ روی شاخص بورس گفتوگو خواهیم کرد. همچنین «نگاه آماری به وضعیت شاخص و بازار سرمایه» و «مروری بر ...

بازگشت شاخص بورس به قله تاریخی

در این برنامه پیرامون فتح دوباره قله تاریخی شاخص بورس بعد از گذشت بیش از دو سال گفتوگو خواهیم کرد. همچنین «نگاه آماری به وضعیت ...

روند بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ و افق ۱۴۰۲

در این برنامه به بررسی روند بازار سرمایه در سالی که گذشت (۱۴۰۱) و سال پیش‌رو (۱۴۰۲) می‌پردازیم. همچنین «نگاه آماری به وضعیت شاخص و ...

چشم‌انداز بورس در سال ۱۴۰۲

در این برنامه درخصوص «چشم‌انداز بورس در سال ۱۴۰۲» صحبت خواهیم کرد. این برنامه در سه بخش «نگاه آماری به وضعیت شاخص و بازار سرمایه»، ...

تاثیر افزایش تورم بر قیمت سهام

در این برنامه درخصوص «تاثیر افزایش تورم بر قیمت سهام» صحبت خواهیم کرد. این برنامه در سه بخش «نگاه آماری به وضعیت شاخص و بازار ...

راهكارهای شناسايی سهام ارزنده در بورس

در این برنامه درخصوص «راهکارهای شناسایی سهام ارزنده در بورس» صحبت خواهیم کرد. این برنامه در سه بخش «نگاه آماری به وضعیت شاخص و بازار ...

بازگشت خودرو به بورس کالا

در این برنامه درخصوص «بازگشت خودرو به بورس کالا» صحبت خواهیم کرد. این برنامه در سه بخش «نگاه آماری به وضعیت شاخص و بازار سرمایه»، ...

راهکارهای سرمایه‌گذاری امن در بورس

در این برنامه درخصوص «راهکارهای سرمایه‌گذاری امن در بورس» صحبت خواهیم کرد. این برنامه در سه بخش «نگاه آماری به وضعیت شاخص و بازار سرمایه»، ...

تاثیر نرخ سود بانکی بر بازار سرمایه

در این برنامه درخصوص «تاثیر نرخ سود بانکی بر بازار سرمایه» صحبت خواهیم کرد. این برنامه در سه بخش «نگاه آماری به وضعیت شاخص و ...

معامله‌گری بورس در دوره نوسان بازارهای موازی

در این برنامه درخصوص «معامله‌گری بورس در دوره نوسان بازارهای موازی» صحبت خواهیم کرد. این برنامه در سه بخش «نگاه آماری به وضعیت شاخص و ...