سناریوهای پیشِ روی بازار سرمایه از نگاه تکنیکال

در این برنامه زنده با سناریوهای پیشِ روی بازار سرمایه از نگاه تکنیکال آشنا خواهید شد.

سمت و سوی بازار سرمایه در سال ۱۴۰۳

در این برنامه زنده با سمت و سوی بازار سرمایه در سال ۱۴۰۳ آشنا خواهید شد.

گزینه‌های سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی بازار سرمایه

در این برنامه زنده با گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی بازار سرمایه آشنا خواهید شد.

سرمایه گذاری هدفمند در یک صنعت

در این برنامه زنده با ویژگی صندوق‌های بخشی آشنا خواهید شد. همچنین تماشا کنید: گزینه‌های سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی بازار سرمایه

تحلیل تکنیکال بازار سرمایه با ابزارهای ساده و کاربردی

در این برنامه زنده با ابزارهای ساده و کاربردی در تحلیل تکنیکال آشنا خواهید شد.

آشنایی با امکانات جدید بخش پرتفوی ایزی تریدر

در این برنامه زنده با بخش‌های مختلف پرتفوی جدید ایزی تریدر آشنا خواهید شد.

جشنواره پس‌انداز مفید

قرعه‌کشی جشنواره پس‌انداز مفید

در این برنامه زنده، از نتایج قرعه‌کشی جشنواره پس‌انداز مفید مطلع خواهید شد.

لایو ۷ اسفند

قرعه‌کشی عید تا عید پلکان مفید

در این برنامه زنده، از نتایج قرعه‌کشی عید تا عید پلکان مفید مطلع خواهید شد.

تغییرات عوامل بنیادی شرکت‌ها چه اثری بر بازار سرمایه‌ می‌گذارد؟

در این برنامه زنده با اثر تغییرات عوامل بنیادی شرکت‌ها بر بازار سرمایه آشنا خواهید شد.

سرمایه‌گذاری اختصاصی در صنعت خودرو با صندوق بخشی

در این برنامه زنده با صندوق بخشی خودرویی آشنا خواهید شد.