آدرس کیف پول (Address یا ADDY)

آدرس کیف پول دیجیتال عبارتی منحصر به فرد است که از مجموعه‌ای از اعداد و حروف تشکیل شده است. اگر کیف پول دیجیتال را شبیه حساب بانکی در نظر بگیریم، آدرس کیف پول دیجیتال مشابه شماره حساب بانکی است. برای دریافت ارز دیجیتال از دیگران، می‌توان آدرس کیف پول خود را در اختیار آن‌ها قرار داد.

معمولا آدرس کیف پول دیجیتال از روی کلید عمومی ساخته می‌شود ولی با آن تفاوت‌هایی دارد. در برخی از موارد نیز از کلید عمومی به عنوان آدرس کیف پول استفاده می‌شود.