ارتفاع بلاک (Block Height)

برای درک بهتر این مفهوم بلاک‌چین بیت‌کوین را در نظر بگیرید. برای ایجاد یک بلاک‌چین ابتدا باید یک بلاک جنسیس (genesis block) ایجاد شود. بلاک جنسیس اولین بلاکی است که در هر بلاک‌چین ثبت می‌شود. از زمان ایجاد بلاک جنسیس، هر چند دقیقه، یک بلاک جدید به بلاک‌چین بیت‌کوین اضافه می‌شود. حال اگر بخواهیم به محل یک تراکنش در بلاک‌چین اشاره یا اندازه فعلی یک بلاک‌چین را مشخص کنیم، تعداد بلاک‌هایی که پیش از بلاک مورد نظر ما در زنجیره‌ی مربوط به آن وجود دارد را اعلام می‌کنیم که به آن ارتفاع بلاک (Block Height) گفته می‌شود.