ارزش‌گذاری

ارزش‌گذاری  (Valuation) عبارت است از تخمین ارزش یک دارایی از طریق مقایسه آن دارایی با دارایی‌های مشابه یا از طریق محاسبه ارزش فعلی متغیرهایی که بازده آتی دارایی به آن‌ها بستگی دارد. در حالت کلی، به فرآیند تعیین ارزش فعلی یک دارایی یا کسب و کار، ارزش‌گذاری گفته می‌شود. روش ارزش فعلی (ارزش گذاری بر اساس ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی) و روش ضرایب قیمت (ارزش گذاری نسبی)، دو روش اساسی ارزش گذاری سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه هستند که هر کدام نیز شامل مدل‌های مختلفی می‌شوند.