اشباع فروش

به حالتی که یک دارایی با قیمتی کم‌تر از ارزش واقعی خود معامله شود، اصطلاحا اشباع فروش گفته می‌شود. برای تشخیص آن که یک دارایی در حالت اشباع فروش قرار دارد یا خیر، بایستی برآوردی از ارزش واقعی آن دارایی داشته باشیم. روش‌های متعددی برای برآورد ارزش واقعی وجود دارد. مثلا یکی از این روش‌ها، استفاده از “نسبت قیمت به درآمد (P/E)” است.

بایستی توجه کرد که محاسبه ارزش واقعی یک دارایی، کار آسانی نبوده و نیازمند اطلاعات و تجربه زیادی است. از این رو اگر فرصت انجام این کار ندارید، می‌توانید از روش‌هایی با دقت کمتر اما سریع‌تر استفاده کنید. یکی از معروف‌ترین روش‌های سریع پی بردن به اشباع فروش، اندیکاتور RSI است. به این صورت که اگر منحنی RSI زیر ۳۰ قرار گیرد، احتمالا حالت اشباع فروش رخ داده است.

دقت کنید؛ اندیکاتور RSI صرفا به اطلاعات قیمتی و نمودار نماد توجه می‌کند و وضعیت بنیادی آن را مورد بررسی قرار نمی‌دهد. لذا احتمال دارد اطلاعات صحیحی به شما ارائه ندهد.