اعتبار معاملاتی

اعتبار معاملاتی وامی برای خرید اوراق بهادار در بازار سرمایه است که معمولاً کارگزاران بورس در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند. شرکت‌های کارگزاری با توجه به دستورالعمل‌های سازمان بورس و همچنین ضوابط داخلی آن شرکت کارگزاری، به مشتریان متقاضی، اعتبار پرداخت می‌کنند.

اعتبار معاملاتی مناسب کسانی است که بتوانند بازدهی بیشتری نسبت به بهره‌ی وام ایجاد کنند. همچنین هر دو طرف وام‌دهنده و وام‌گیرنده باید بتوانند ریسک مربوط به فعالیتشان را به‌درستی شناسایی و مدیریت کنند.