افزایش سرمایه از محل صرف سهام

معمولا شرکت‌ها با هدف تامین منابع مالی مورد نیاز خود برای اجرای طرح‌های توسعه یا با هدف بهبود ساختار مالی خود، اقدام به انتشار سهام جدید می‌کنند. به این روش تامین مالی، اصطلاحا افزایش سرمایه گفته می‌شود.

افزایش سرمایه از محل صرف سهام، یکی از انواع روش‌های افزایش سرمایه است. در این روش، شرکت سهام خود را با قیمتی بیش از قیمت اسمی در بازار به فروش می‌رساند. سپس مابه التفاوت را یا به حساب اندوخته شرکت منتقل می­‌کند یا در ازای آن، به سهامداران خود، سهام جایزه تخصیص می‌دهد.