اقتصاد کلان

اقتصاد کلان (Macroeconomics) شاخه‌ای از علم اقتصاد است که پدیده‌های کلان اقتصادی مانند تورم، نرخ رشد اقتصادی، درآمد ملی، تولید ناخالص داخلی و تغییرات بیکاری را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. بر خلاف اقتصاد خرد، اقتصاد کلان به بررسی چگونگی رفتار یک مصرف کننده فردی یا یک بنگاه تجاری خاص مربوط نمی‌شود. در واقع هدف اقتصاد کلان، درک اثر تجمعی اقدامات انجام شده توسط همه مصرف کنندگان و مشاغل و بنگاه‌های اقتصادی درون یک اقتصاد است.