الگوی خفاش

الگوی خفاش یکی از انواع الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال است که به دو شکل صعودی و نزولی پدیدار می‌شود. الگوی هارمونیک خفاش صعودی به شکل حرف M و الگوی هارمونیک خفاش نزولی به شکل حرف W نمایان خواهند شد. این الگو در سال ۲۰۰۱ توسط Scott Carney کشف شد.