الگوی سایفر

الگوی سایفر یکی از انواع الگو‌های بازگشتی و هارمونیک است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می‌شود. الگوی سایفر دارای ۴ حرکت قیمتی است که نسبت‌های فیبوناچی مشخصی بین آن‌ها برقرار است. این الگو مانند سایر الگو‌های هارمونیک در انتهای روند تشکیل می‌شود. سایفر در دو حالت صعودی و نزولی پدیدار می‌شود که الگوی صعودی سایفر به شکل حرف M انگلیسی و الگوی نزولی سایفر به شکل حرف W انگلیسی است.