الگوی ستاره شامگاهی

الگوی ستاره شامگاهی (Evening Star)، یکی از انواع الگوهای کندل استیک است که در انتهای روند صعودی پدیدار شده و نشانه‌ای از آغاز روند نزولی است.

این الگو از سه کندل تشکیل می‌شود:

  • یک کندل بزرگ صعودی
  • یک کندل با بدنه کوتاه (صعودی یا نزولی بودن آن تفاوتی ندارد)
  • یک کندل نزولی

بدنه کندل اول و دوم با یکدیگر همپوشانی ندارند و کندل سوم نیز حتما باید پایین‌تر از کندل دوم باشد.