الگوی ستاره صبحگاهی

الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star)، یکی از انواع الگوهای کندل استیک است که در انتهای روند نزولی پدیدار شده و نشانه‌ای از آغاز روند صعودی است.

این الگو از سه کندل تشکیل می‌شود:

  • یک کندل بزرگ نزولی
  • یک کندل با بدنه کوتاه (صعودی یا نزولی بودن آن تفاوتی ندارد)
  • یک کندل صعودی

بدنه کندل اول و دوم با یکدیگر همپوشانی ندارند و کندل سوم نیز حتما باید بالاتر از کندل دوم باشد.