الگوی سه سرباز سفید

سه سرباز سفید (Three White Soldiers) یک الگوی شمعی صعودی است که در نزدیکی انتهای یک روند نزولی پدیدار می‌شود و معمولا نشان دهنده پایان روند نزولی غالب است. این الگو از سه کندل سبز متوالی تشکیل شده که در بدنه کندل قبلی باز شده و بالاتر از بیشینه کندل قبلی بسته می‌شوند. سه سرباز سفید نقطه مقابل الگوی سه کلاغ سیاه است.