الگوی مرد دارآویز

مرد دارآویز (Hanging Man) نوعی از الگوی شمعی ژاپنی است که در روندهای صعودی نمایان شده و هشدار می‌دهد که ممکن است قیمت‌ شروع به کاهش کند. این کندل از یک بدنه کوچک و یک سایه پایینی بلند تشکیل شده است. کندل مرد دارآویز عموما سایه بالایی ندارد یا اگر هم داشته باشد بسیار کوچک خواهد بود. مرد دارآویز نشان می‌دهد که علاقه به فروش میان سرمایه‌گذاران در حال افزایش است.