الگوی هارامی

هارامی، یکی از انواع الگوهای شمعی ژاپنی است که از دو کندل با رنگ متضاد تشکیل می‌شود. کندل اول، کندلی با بدنه بزرگ و کندل دوم، کندلی با بدنه کوچک است که بدون در نظر گرفتن سایه‌ها، درون بدنه کندل اول قرار می‌گیرد. تشکیل این الگو معمولا به معنای اتمام روند فعلی یا تغییر روند است.

الگوی هارامی به دو نوع صعودی و نزولی دیده می‌شود.