الگوی پوشا

الگوی پوشا یکی از انواع الگوهای شمعی ژاپنی (Candle Stick) بازگشتی است که از دو کندل با رنگ‌های متضاد تشکیل می‌شود. ساختار این الگو به گونه‌ای است که بدنه کندل اول به طور کامل توسط بدنه کندل دوم پوشانده می‌شود و نامگذاری این الگو‌ نیز به همین دلیل است. در حالت ایده‌آل، سایه‌های کندل اول نیز با بدنه کندل دوم پوشیده می‌شود. این الگو به دو حالت صعودی و نزولی دیده می‌شود.