الگوی کوسه

الگوی کوسه یکی از انواع الگوی‌های هارمونیک پر استفاده در تحلیل تکنیکال است. این الگو را می‌توان در دو حالت صعودی (به شکل حرف M انگلیسی) و نزولی (به شکل حرف W انگلیسی) مشاهده کرد. همانند سایر الگو‌های هارمونیک، الگوی کوسه در انتهای روند ایجاد شده و نشان‌دهنده پایان روند پیش از الگو و آغاز یک روند جدید است.