الگوی کیکر

کیکر (Kicker) نوعی الگوی شمعی دو کندلی است که بر اساس آن می‌توان تغییر جهت روند قیمت دارایی را پیش‌بینی کرد. الگوی شمعی کیکر به دو شکل صعودی و نزولی نمایان می‌گردد. این الگو معمولا به دلیل تغییر شدید نگرش سرمایه‌گذاران نسبت به یک اوراق بهادار ایجاد می‌شود. این تغییر جهت، عموما به دنبال انتشار اطلاعات ارزشمند در مورد یک شرکت، صنعت یا اقتصاد رخ می‌دهد.