اندوخته قانونی

مطابق با قانون تجارت، هر شرکت مکلف است تا هر سال یک‌ بیستم یا معادل ۵ درصد از سود خالص خود را به عنوان اندوخته قانونی ذخیره نماید. به عبارت ساده‌تر، اندوخته قانونی مبلغی است که شرکت قبل از تقسیم سود باید کنار بگذارد تا هنگامی که دچار بحران مالی شده یا درآمد کافی ندارد امکان استفاده از آن را داشته باشد. زمانی‌که این اندوخته قانونی به ۱۰ درصد کل سرمایه شرکت برسد، ذخیره اندوخته اختیاری خواهد بود. چنانچه شرکت افزایش سرمایه بدهد، باید مجددا متناسب با سرمایه جدید، اقدام به ذخیره اندوخته قانونی نماید تا به میزان ۱۰ درصد از سرمایه جدید برسد.