اندیکاتور ویلیامز (Williams %R)

اندیکاتور ویلیامز (Williams %R) یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال است. از اندیکاتور ویلیامز برای تعیین نقاط اشباع خرید و اشباع فروش و شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می‌شود. این اندیکاتور در بازه‌ای بین صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. قرار گرفتن اندیکاتور ویلیامز در محدوده‌های ۸۰ تا ۱۰۰ و صفر تا ۲۰ به ترتیب نشان‌دهنده نقاط اشباع فروش و اشباع خرید است.