اندیکاتور Envelope

اندیکاتور Envelope یک ابزار تحلیل تکنیکال است که به وسیله دو میانگین متحرک، رنج بالا و پایین در روند قیمت یک نماد را مشخص می‌کند. از آنجا که میانگین متحرک یک اندیکاتور تاخیری نسبت حرکات قیمت است، اندیکاتور Envelope نیز تاخیردار خواهد بود. هدف استفاده از این اندیکاتور مشخص کردن شرایط سقف و کف فروش و شناسایی نواحی اشباع شده در بازار توسط معامله‌گران است. با استفاده از این اندیکاتور، می‌توان تحلیل‌ها را بهبود بخشید البته باید در نظر داشت که این اندیکاتور را باید در کنار ابزارهای دیگر مورد استفاده قرار داد.