اندیکاتور moving average

اندیکاتور میانگین متحرک یا moving average یک ابزار تکنیکال است که از آن برای بررسی روند قیمت یک دارایی یا مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود. این اندیکاتور همان‌گونه که از نامش پیداست یک شاخص میانگین‌گیری است. moving average از قیمت‌ها به عنوان داده استفاده کرده و با توجه به بازه زمانی تعیین شده، میانگینی از قیمت‌های گذشته را محاسبه می‌کند و آن را به صورت خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد. این اندیکاتور به صورت کلی به دو دسته «میانگین متحرک ساده» و «میانگین متحرک نمایی» تقسیم می‌شود.