اوراق بهادار

اوراق بهادار یکی از انواع دارایی‌های مالی هستند که در بازار خرید و فروش شده و برای دارنده آن حقوقی را ایجاد می‌کنند. در یک دسته‌بندی کلی، اوراق بهادار در سه دسته‌ی اوراق بدهی، سهام (اوراق حقوق صاحبان سهام) و اوراق مشتقه قرار می‌گیرند.نهادی که اوراق بهادار را منتشر می‌کند، «ناشر اوراق» نامیده می‌شود. متداول‌ترین نوع اوراق در دنیا، سهام شرکت‌ها و نهادهاست.