اوراق گواهی ظرفیت

اوراق گواهی ظرفیت، سندی قابل معامله در بورس انرژی است که توسط وزارت نیرو و با هدف ایجاد نیروگاه‌ جدید و یا کاهش قدرت قراردادی مشترکین فعلی صنعت برق منتشر می‌شود. به بیان ساده‌تر، اوراق گواهی ظرفیت چیزی شبیه به حق انشعاب برق است که با خرید آن می‌توان تا یک سقف مشخص، برق خریداری کرد ولی الزامی برای خرید تا آن سقف وجود ندارد. از جمله مهم‌ترین مزایای اوراق گواهی ظرفیت می‌توان به تسهیل در تامین مالی صنعت برق از بازار، کمک به ورود بخش خصوصی در صنعت برق و کمک به ارزیابی صرفه اقتصادی پروژه‌های نیروگاهی اشاره کرد.