بازار خرسی

اصطلاحا به بازاری که روند نزولی داشته باشد و قیمت سهام شرکت‌ها در حال کاهش باشد، بازار خرسی گفته می‌شود.  در بازار خرسی، افراد با هدف جلوگیری از زیان و یا جلوگیری از کم شدن سود، تمایل به فروش سهام خود در بازار دارند اما در طرف مقابل، تمایلی به خرید وجود ندارد. در نتیجه در چنین بازاری معمولا حجم عرضه بسیار بیشتر از حجم تقاضا خواهد بود. دلیل نامگذاری چنین بازاری به بازار خرسی نیز به دلیل نحوه مبارزه خرس است که در حین مبارزه، پنجه‌هایش را از بالا به پایین حرکت می‌دهد.