بازار دو طرفه

بازار دوطرفه بازاری است که در آن این امکان فراهم شده است تا یک فرد بتواند دارایی مشخصی را که اکنون متعلق به او نیست را بفروشد و در زمانی مشخص به مالک آن باز پس دهد. در بازارهای دوطرفه، معامله‌گر می‌تواند علاوه بر کسب سود از روند صعودی، از روند نزولی نیز سود کسب کند. این روند به این ترتیب است که فرد مقدار مشخصی از دارایی را از مالک آن قرض گرفته و در بازار می‌فروشد. پس از کاهش قیمت، مجدداً همان مقدار را خریداری نموده و باز پس می‌دهد. مبلغ ایجاد شده از اختلاف قیمت فروش و خرید دارایی، سودی است که نصیب معامله‌گر خواهد شد.