بازار سرمایه

بازار سرمایه بستری است برای انتقال پس‌اندازهای اشخاص حقیقی، شرکت‌ها یا حتی دولت‌ها به واحدهای تجاری که برای اجرای برنامه‌های خود بدان مبالغ نیاز دارند. در بازار سرمایه، ابزارهای مالی گوناگونی همچون سهام، اوراق خزانه اسلامی، اوراق مشارکت، گواهی سپرده و … توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مبادله می‌شود.

بازار سرمایه را می‌توان به «بازار اولیه» و «بازار ثانویه» تقسیم کرد. منظور از بازار اولیه، بازاری است که در آن اوراق بهادار برای اولین بار عرضه می‌شوند. اوراق بهاداری که قبلا در بازار اولیه فروخته شده‌اند نیز در بازاری که به آن بازار ثانویه می‌گویند، معامله می‌شوند.