بازار صعودی

بازار صعودی به بازاری گفته می‌شود که قیمت‌ها در آن در حال افزایش است و انتظار می‌رود که این افزایش ادامه داشته باشد. در چنین بازاری، سرمایه‌گذاران با امید به آینده رو به رشد بازار، اقدام به خرید سهام جدید می‌کنند و سهامداران نیز تمایلی برای فروش سهام خود ندارند. به عبارت دیگر، در بازار صعودی تقاضا برای خرید سهام بسیار زیاد است و عرضه به‌ندرت صورت می‌گیرد.