بازار نزولی

بازار نزولی به بازاری گفته می‌شود که قیمت‌ها در آن در حال کاهش است و انتظار می‌رود که این کاهش ادامه داشته باشد. در چنین بازاری، به دلیل جو منفی حاکم بر بازار، سرمایه‌گذاران انگیزه‌ای برای خرید سهام جدید ندارند و سهامداران نیز به دنبال فروش سهام خود هستند. به عبارت دیگر، در بازار نزولی، عرضه سهام بسیار زیاد است اما در طرف مقابل، تقاضایی وجود ندارد یا مقدار تقاضا بسیار کم است.