بازار کارا نیمه قوی

کارایی بازار به سه شکل ضعیف، نیمه قوی و قوی تقسیم می‌شود. در یک بازار کارا نیمه قوی، تمامی اطلاعات شناخته شده مانند درآمد شرکت، سود نقدی، پیشرفت‌ها و طرح‌های توسعه شرکت، صورت‌های مالی و … به سرعت در قیمت سهام منعکس می‌شود. در چنین بازاری، همه اطلاعات عمومی و منتشر شده شرکت در قیمت سهام منعکس شده و نمی‌توان با تحلیل تکنیکال و بنیادی، به دنبال کسب بازده بیشتر بود.