بازار گاوی

اصطلاحا به بازاری که روند صعودی داشته باشد و قیمت سهام شرکت‌ها در حال افزایش باشد، بازار گاوی گفته می‌شود. در بازار گاوی، افراد با هدف کسب سود بیشتر تمایل به خرید سهام جدید و سرمایه‌گذاری بیشتر در بازار را دارند اما در طرف مقابل، تمایلی به فروش وجود ندارد. در نتیجه در چنین بازاری معمولا حجم تقاضا بسیار بیشتر از حجم عرضه خواهد بود. دلیل نامگذاری چنین بازاری به بازار گاوی نیز به دلیل نحوه مبارزه گاو است که در حین مبارزه، شاخ‌هایش را از پایین به بالا حرکت می‌دهد.