بحران مالی

بحران مالی به وضعیتی اطلاق می‌شود که نهادهای مالی یا دارایی‌های مالی به یک‌باره ارزش خود را به میزان زیادی از دست می‌دهند. از جمله نشانه‌های بروز بحران مالی می‌توان به مواردی مانند شکستن حباب‌های قیمتی، سقوط بازارهای سهام، بحران‌های ارزی، هراس دولت‌ها و رکود حاصل از آن اشاره کرد.