بدهی

در حسابداری به تعهداتی که یک شرکت در قبال اشخاص و شرکت‌های دیگر دارد، بدهی گفته می‌شود. بدهی‌ها ناشی از رویدادها و معاملات گذشته شرکت هستند و معمولا باید با پرداخت پول یا تحویل کالا و انجام خدمات، تسویه شوند. در حالت کلی بدهی‌ها با توجه به سررسید آن‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: بدهی‌های جاری (کوتاه‌مدت) و بدهی‌های غیر جاری (بلند مدت).

سررسید بدهی‌های جاری در همان دوره مالی یا نهایتا در دوره مالی آتی است اما سررسید بدهی‌های غیر جاری، پس از دوره مالی آتی است.