برگه سهام

برگه سهام (Stock Certificate) یا گواهینامه نقل و انتقال و سپرده اوراق بهادار، میزان مالکیت سهامدار در یک شرکت را در تاریخی مشخص، نشان می‌دهد. در بازار سرمایه ایران، وظیفه صدور برگه سهام بر عهده شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است. سهامداران نیز برای دریافت برگه سهام باید پس از احراز هویت در سامانه سجام، به سامانه ذی‌نفعان بازار سرمایه مراجعه کرده و آن را دریافت کنند. نام شرکت، ارزش اسمی هر ورقه، تعداد کل سهام شرکت، تعداد سهام تحت مالکیت سهامدار، مشخصات هویتی سهامدار و تاریخ صدور برگه سهام، از جمله مواردی است که در برگه سهام درج می‌شود.