بورس

بورس به بازاری متمرکز گفته می‌شود که برای معامله اوراقی مانند سهام، اوراق قرضه، قراردادهای آتی و کالاهای پایه تشکیل می‌شود. ریشه این کلمه به نام خانوادگی تاجری بلژیکی به نام رابرت واندر بورس بر می‌گردد که دیگران در مقابل خانه‌ی او جمع‌شده و به داد‌و‌ستد می‌پرداختند. همچنین اولین تالار بورس جهان به شکل فعلی در کشور بلژیک ایجاد شده است.

در ایران ایده تشکیل بورس در سال ۱۳۱۵ شکل گرفت و پس از دوره‌ای وقفه و با شروع تحقیقات و بررسی‌های مجدد از سال ۱۳۳۲، درنهایت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان اولین بازار سرمایه کشور در سال ۱۳۴۶ افتتاح شد. هم‌اکنون علاوه بر این بازار بورس، بورس‌های دیگری مانند فرابورس ایران، بورس انرژی و بورس کالا در ایران فعال هستند.