بوک بیلدینگ

در حال حاضر ثبت سفارش برای عرضه‌های اولیه صرفا به روش بوک بیلدینگ انجام می‌شود. در روش بوک بیلدینگ، ثبت سفارش در یک بازه زمانی مشخص و در یک دامنه مجاز قیمتی انجام می‌شود. اولویت زمانی در روش بوک بیلدینگ اهمیتی ندارد و تخصیص عرضه اولیه بر اساس قیمت سفارش‌های ثبت‌شده انجام می‌شود. چنانچه تقاضا در سقف قیمتی مجاز بیشتر از تعداد سهام قابل عرضه باشد، سهام عرضه اولیه تنها بین کسانی که در سقف قیمتی سفارش ثبت کرده‌اند، تقسیم خواهد شد.