بیماری هلندی

بیماری هلندی به وضعیتی گفته می‌شود که در آن به دنبال کشف یک منبع طبیعی همچون نفت و گاز، درآمد ارزی کشور به صورت ناگهانی افزایش یافته و دولت با تصور همیشگی بودن این درآمد، شروع به تزریق آن در جامعه می‌کند. ورود سریع این حجم پول به اقتصاد کشور، تعادل عرضه و تقاضا را بر هم زده و سبب اتفاقات دومینو واری شده که در نهایت منجر به «افزایش نرخ ارز»، «افزایش واردات» و «کاهش صادرات» می‌گردد.

این اتفاق نخستین بار در اقتصاد هلند رخ داد و به همین دلیل به آن اصطلاحا «بیماری هلندی» گفته می‌شود.