بیمه اتکایی

بیمه اتکایی، بیمه‌ای است که طی آن یک شرکت بیمه توسط یک یا چند شرکت‌ بیمه دیگر مورد پوشش قرار بگیرد. طبق قوانین اکثر کشورها، شرکت‌های بیمه مجبور به عقد قراردادهای بیمه اتکایی هستند تا به این ترتیب منافع مشتریان محفوظ بمانند. در واقع هدف بيمه اتكايي  تقسیم خطر بين چندين شركت بيمه در داخل و خارج از کشور است تا در صورت بروز خسارتی بزرگ، وضعيت مالی شرکت بيمه با مخاطره روبرو نشود و بتواند به تعهدات خود در قبال بیمه‌شده‌ها عمل کند.