تورم

تورم به مفهوم افزایش سطح عمومی قیمت سبدی از کالا و خدمات طی یک بازه زمانی مشخص است. تورم در واقع نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید و از دست رفتن ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌هاست. نرخ تورم عبارت است از تغییرات نسبی شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI). شاخص قیمت مصرف‌کننده معیاری برای سنجش قیمت سبدی از کالا و خدمات است که این سبد، هر چند سال یک‌بار و بر اساس تغییرات خدمات و کالاهای مورد استفاده عموم مردم جامعه بازنگری می‌شود. به عنوان مثال از زمانی که استفاده از اینترنت فراگیر شد، هزینه‌های مربوط به آن نیز در این سبد قرار گرفت.