حجم مبنا

حجم مبنا یکی از قوانینی است که با هدف جلوگیری از رشد یا سقوط بی‌رویه قیمت سهام در بازار سرمایه وضع شده است. حجم مبنا به بیان ساده حداقل تعداد سهمی است که باید طی یک جلسه معاملاتی مورد معامله قرار گیرد تا قیمت پایانی سهم در آن روز برابر میانگین موزون قیمت کل معاملات آن روز شود. بدیهی است در شرایطی که از ابتدای جلسه معاملاتی برای یک نماد صف خرید یا فروش ایجاد شود، تنها در شرایطی قیمت پایانی سهم معادل سقف یا کف قیمتی مجاز آن روز خواهد شد که تعداد سهام معامله شده حداقل به اندازه حجم مبنا باشد.