حد سود و حد ضرر

حد ضرر و حد سود، دو ارزش و مقدار مشخص در معامله‌گری هستند. این دو عدد مشخص می‌کنند که در صورت دست‌یابی قیمت به هر کدام از این اعداد، باید معامله خود را ببندید. یعنی اگر خرید داشتید، بفروشید و اگر فروش انجام داده‌اید، بخرید. معامله‌گران برای کاهش ریسک و محافظت از سرمایه خود از این دو استفاده می‌کنند. 

حد ضرر سفارش در جایی است که وقتی قیمت سهم به آن محدوده برسد، باید برای خرید سهم یا فروش آن اقدام کرد. حد ضرر به این منظور طراحی شده تا زیان سرمایه‌گذار را به حداقل برساند.