حق تقدم سهام

اگر شرکتی از محل آورده نقدی اقدام به افزایش سرمایه کند، اوراقی را تحت عنوان حق تقدم خرید سهام منتشر کرده و به نسبت سهامداری هر یک از سهامداران، در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. سهامداران نیز برای شرکت در افزایش سرمایه، باید طی مهلت مقرر، وجه اسمی آن را به شرکت پرداخت کنند و منتظر تبدیل حق تقدم به سهم باشند. سهامدارانی که مایل به شرکت در افزایش سرمایه نباشند، می‌توانند در مهلت مقرر، این اوراق را در بازار به فروش برسانند.