حمایت و مقاومت

منظور از ناحیه حمایت در تحلیل تکنیکال محدوده‌ای است که در آن تقاضا برای خرید ورقه بهادار به اندازه کافی قوی است و می‌تواند بر فشار فروش غلبه کند. به طور مشابه، منظور از ناحیه مقاومت، محدوده‌ای است که در آن عرضه ورقه بهادار به اندازه کافی قوی است و می‌تواند بر فشار خرید غلبه کند. شناسایی درست سطوح حمایت و مقاومت به عنوان یکی از ابتدایی‌ترین گام‌ها برای تحلیل تکنیکال، اهمیت بسزایی دارد.