دارایی فیزیکی

دارایی فیزیکی به آن دسته از دارایی‌هایی یک بنگاه اقتصادی اطلاق می‌شود که ماهیت فیزیکی و مشهود دارند. به عنوان مثال، دارایی‌های فیزیکی یک سوپر مارکت، یخچال‌ها و قفسه‌ها و موجودی کالاهای مختلفی است که در آن وجود دارد. دارایی‌های فیزیکی ممکن است در طول زمان و در اثر استفاده دچار استهلاک شوند. از طرف دیگر، دارایی‌های فیزیکی از جمله مواردی است که شرکت ممکن است در صورت ورشکستگی اقدام به فروش آن‌ها نماید تا بتواند بدهی‌های خود را تسویه کند.