دارایی نامشهود

دارایی نامشهود به دارایی گفته می‌شود که ماهیت ظاهری ندارد. دارایی نامشهود معمولا ارزش پولی و مبادله‌ای مشخص ندارد، بلکه ارزش آن به صورت فرضی و توسط خود شرکت یا از مقایسه آن با شرکت‌های حاضر دیگر در همان صنعت تعیین می‌شود. 

دارایی‌های نامشهود مانند سر‌قفلی، نام و حسن شهرت برند، عناوین تجاری و لوگو شرکت، حق اختراع و حق تالیف هستند. هم‌اکنون عمده ارزش بسیاری از مهم‌ترین شرکت‌های جهانی مانند شرکت‌های بزرگ فعال تکنولوژی از دارایی‌های نامشهود آنها است.